Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Το χρονοδιάγραμμα πρόσληψης συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 Οι προσλήψεις αναπληρωτών, θα διενεργηθούν βάσει των τελευταίων -εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ- πινάκων κατάταξης, ήτοι των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 4589/2019.

Η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων έχει προγραμματιστεί ως εξής:
– Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων πινάκων 2018-2019 (24/8).
– Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιμήσεων (μέχρι 28/8).
– Υποβολή περιοχών προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (28/8 – 2/9).
– Καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ (3/9).
– Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών (5/9 – 6/9).

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Ε 26-6-19

Δεν υπάρχουν αλλαγές στην κατανομή εδρών.
Τα πρώτα αποτελέσματα (μέσα σε παρένθεση ψήφοι και έδρες 2017)
                                                             
                                                                    Δ.Σ Δ.Ο.Ε                                                   ΑΔΕΔΥ
                                                                    ΨΗΦΟΙ                                 ΕΔΡΕΣ

ΔΑΚΕ                                                        195 (182)                                3 (3)                 196

ΔΗ.ΣΥ                                                        128 (123)                               2 (2)                  132             

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                         112 (114)                               2 (2)                  110

ΠΑΜΕ                                                        110 (88)                                 2 (2)                 114

ΑΕΕΚΕ                                                         43 (44)                                1 (1)                   45

ΕΡΑ                                                               45 (40)                                1 (1)                  39

ΜΕΤΩΠΟ                                                       13                                                                 15

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ                            5                                                                   4

Ε.ΝΑ                                                                2                                                                   1

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ                                                1                                                                    1

ΛΕΥΚΑ                                                            3                                                                    0

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Λήξη σύμβασης αναπληρωτών – Οι αναπληρωτές εργάζονται μέχρι και 21 Ιουνίου (στην πρωτοβάθμια).  22 Ιουνίου εκδίδεται με τη λήξη σύμβασής τους η απόλυση.


Όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να την παραλάβουν μαζί με κάποια άλλα έγγραφα από την πρωτοβάθμια, από 22 Ιουνίου και μετά (ανάλογα την Δνση), όποτε το επιθυμούν.
Κάποιες πρωτοβάθμιες δέχονται να τα στείλουν και στον τόπο μόνιμης κατοικίας ταχυδρομικώς με έξοδα του παραλήπτη. Αυτό πρέπει να γίνει όμως με προηγούμενη συνεννόηση και αίτηση από τον αναπληρωτή.
Μέχρι 28 Ιουνίου πρέπει να γίνει η εγγραφή στον ΟΑΕΔ (μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του) με τα έγγραφα της απόλυσης (Καταγγελία σύμβασης & Βεβαίωση εργοδότη) και φωτοτυπίες από:
1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1
2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, για την απόδειξη τόπου κατοικίας
3. Δελτίο ταυτότητας
4. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Εθνικής τράπεζας
προκειμένου ο αναπληρωτής να παραλάβει την κάρτα ανεργίας και αν πληρεί και τις προϋποθέσεις να λάβει νέο επίδομα ανεργίας ή συνέχεια του προηγούμενου ή τρίμηνο βοήθημα. Κάθε μέρα καθυστέρησης μετά την 28η Ιουνίου, μεταθέτει και αργότερα την καταβολή του επιδόματος. Η συνολική προθεσμία είναι 2 μήνες.
Η πληρωμή του μισθού του Ιουνίου (21 ημέρες) για όλες τις πράξεις ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5-6 Ιουλίου και η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-18 Ιουλίου, ενώ για του Τακτικού στις 10 Ιουλίου.
Το ποσό της αποζημίωσης (μη ληφθείσας άδειας) υπολογίζεται περίπου στα 60-70 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μήνα εργασίας, αφαιρώντας 30-35 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μέρα κανονικής άδειας που έλαβε ο αναπληρωτής. Δεν ισχύει αυτή η περικοπή και στις υπόλοιπες άδειες (αιμοδοτική, αναρρωτική κλπ.).

ΟΑΕΔ – Επίδομα Τακτικής Επιδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).
Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
Από 01.01.2013  ισχύει και η εξής προϋπόθεση:
Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.
Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).
Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

– Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
– Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.- Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 Ο επιδοτούμενος άνεργος:• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
  •  Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.
• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ


 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ΠΕ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη σας στις εκλογές, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Δ.Ο.Ε και το Δ.Σ του συλλόγου, ανεβάζοντας τα ποσοστά μας κατά 24%, αλλά και όλους τους συναδέλφους-ισσες που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο της Γ.Σ και όλους τους συναδέλφους της εφορευτικής επιτροπής που βοήθησαν στην ομαλή λειτουργία των εκλογών.
Συνεχίζουμε τον έντιμο αγώνα μας για διαφάνεια , πληροφόρηση, κόντρα στις λογικές της εξάρτησης.
Για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας , αλλά και όλων των εκπ/κών μονίμων, ειδικοτήτων , αναπληρωτών.
Προχωράμε με στόχο το σχολείο που ονειρευόμαστε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Μέσα σε παρένθεση οι έδρες και ψήφοι 2017- ψήφισαν 48 συνάδελφοι περισσότεροι , δεν λογίζονται άκυρα-λευκά)                                                                                             
                                                                                                                   ΔΟΕ          ΔΣ
                                                                                           2019 (2017)

ΔΗ.ΣΥ:                                                       -8                   219   (227)       2(3)        3(3)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:                                 +33                   175  (142)        2(2)        2(2)
Δ.Α.Κ.Ε:                                                  +18                    106    (88)       1(1)        1(1)
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ:                                      -10                     57    (67)        1(0)        1(1)    
ΠΑΜΕ:                                                      -7                      25     (32)            -           -
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ:                     +12                      27    (15)           -            -
            
                                         ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ-ΙΣΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ                                                                                                                                            
                                       ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α΄ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                                                       Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                   

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
         ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  EKΠ/ΚΩΝ Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
               Π.Ε  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ο ΠΛΑΤΩΝ
                  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ - ΔΟΕ - ΕΔΟΘ

Βουλώνη Ευαγγελία  ( Λία )             Αναπληρώτρια Ειδικής Αγωγής
Κιομουρτζή Γεωργία                         Γερμανικών       
Μουχταρίδης Αθανάσιος                  Δάσκαλος
Πεκλάρη Σωτηρία  ( Ρίτα )               Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Συμεωνίδης Παύλος                         Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
Τσουμέτης Άγγελος                          Δάσκαλος

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

                 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  EKΠ/ΚΩΝ Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                    Π.Ε  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
                 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΙ Ε.Δ.Ο.Θ

1.Αδαμίδου Βασιλική                         Γερμανικών          3ο-10ο-20ο Δημοτικά Σχολεία Καλαμαριάς
2.Γεωργιάδου Γεωργία     Αναπληρώτρια Ειδικής Αγωγής    94ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
3.ΔαμιανίδουΒασιλική (Βίλια)   Αναπληρώτρια Νηπιαγωγός            8ο   Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς
4.Δραγανίδου Χρυσούλα  (Χρύσα)            Δασκάλα                      2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
5.Ευτυχίδου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Θεατρικής Αγωγής1ο-23ο ΔημοτικόΣχολείο Καλαμαριάς
6.Καραταράκης Εμμανουήλ                    Δάσκαλος                       1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
7.Κουρδή Ευαγγελία                                Δασκάλα                     1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
8.Κύσκηρα Παναγιώτα                             Γαλλικών   1ο-4ο-15ο-23ο Δημοτικά ΣχολείαΚαλαμαριάς
9.Μάρκου Εμμανουέλα             Αναπληρώτρια  Εικαστικών    17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
10.Παναγιωτίδου Βασιλική                     Δασκάλα                       20ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
11.Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Τζίνα)    Δασκάλα                       11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
12.Περοσιάνη Χαρίκλεια  (Χαρά)           Δασκάλα                       10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
13.Πεταλωτής Τιμολέων (Μάκης)          Δάσκαλος                     23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
14.Πλιόπλη Κλειώ                                     Αγγλικών                     10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
15.Σαββίδου Εύα                                       Νηπιαγωγός                       1ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης
16.Σολομωνίδου Μαρία                            Φυσικής Αγωγής          6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
17.Χατζηιγνατιάδου Ευθυμία(Έφη) Αν/τρια Ειδικής Αγωγής  12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
                         
                             ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.Μεταλλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)                                   1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
                                   
                                     ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ Δ.Ο.Ε

1.Καραταράκης Εμμανουήλ 
2.Παναγιωτίδου Βασιλική
3.Πεταλωτής Τιμολέων (Μάκης) 
4.Σαββίδου Εύα